September 1, 2018

common

Bevattningsprojektet en sista rapport

Nu är all utrustning installerad och fungerar! För att ni alla ska få ta del av allt som Ponsiano har gjort på sitt kaffeplantage har jag spelat in lite filmer när jag var nere i Uganda för några veckor sedan, …

Read More

Tags: