Loading Content...

gotoGemba tjänster

referensuppdrag

det här har vi gjort än så länge

View Detail

Interim Management

Levi Peterson AB är ett 100-årigt företag i Anderstorp som utvecklar och producerar klämmor och fästband till tung fordonsindustri. Under 2014 förvärvade Oetiker Group företaget och en ny VD anställdes. I det glapp som skapades mellan den gamla VDn, tillika …

View Detail

Business Case sonoboard

Petter ansvarade för lanseringen, marknadsföringen, försäljningen samt affärsstrategin för den nya produkten Sonoboard. Ny produkt på ny marknad och delvis ny kultur var en ordentlig utmaning. Idag räknas kompositmaterialet Sonoboard som den främsta ersättaren för plywood inom gjutformar för betonggjutning …

View Detail

plattform inbyggda system

Företagets produktflora bestod av många olika mjukvaruplattformar för inbyggda system. Genom att införa en gemensam mjukvaruplattform effektiviserades applikationsframtagningen och antalet hårdvaruplattformar minimerades, kostnaderna sänktes. Hela utvecklingsprojektet följde en modell framtagen med stöd i Systems Engineering.

View Detail

nya principer produktion

Genom att fokusera och utnyttja affärssystemet Monitor skapades en effektiv produktionsorganisation med fokus på effektiv produktion enligt LEAN-principer, mätbarhet och måluppföljning. Uppstyrning och minimering av antalet leverantörer minskade slöserierna inom företagets produktion och Supply Chain.

Med erfarenhet av ledarskap i ett stort multinationellt företag samt som VD för ett medelstort företag kan Petter snabbt bidra i förändringsarbetet, inte bara som rådgivare utan även som utförare.

Gemba “platsen där det händer”, Gemba driver dig till att gå till den plats där den verkliga kundnyttan skapas – det är där rätt beslut tas.

om gotoGemba AB

var kommer namnet ifrån?

gotoGemba

GotoGemba AB drivs och leds av Petter Kellgren som har jobbat med företagsledande befattningar de senaste 15 åren samt totalt 20 år inom svensk exportindustri.

Mission

Genom att fokusera på kundnytta och verklighetsbaserad information ska gotoGemba hjälpa sina kunder att ta de rätta besluten som sen ligger till grund för lönsamma affärer.

Bakgrund

Hur många gånger har inte beslut tagits i konferensrum med ofullständigt underlag? Tyvärr för ofta.

Prof Maasaki Imai har filosofin att beslut om förbättringar skall tas där de genomförs, det är grunden i hans arbetsmetod Gemba Kaizen – ständiga förbättringar. När ett problem uppstår skapas ett behov av att lösa det, en förbättring av processen. Ta ansvarig chef, gå till verksamheten, ta en krita och rita en cirkel på golvet, tvinga sen hen att stå där i en timme och observera. Då skapas en plattform och förståelse för vilket problem som skall lösas.

Principen kallar Prof Imai för Go to Gemba – gå till verkligheten – fritt översatt.

Petter

senior advisor

English

gotoGemba AB

filosofier

så tänker vi

produktion

Med erfarenhet av att utveckla och förbättra produktionsprocesser i olika omfattning kan gotoGemba hjälpa er att bli effektivare. Från den lilla processen där detaljerna är det viktiga till hela produktionen där verktyg från LEAN-verktygslådan såsom Ständiga Förbättringar, 5S, Visualisering, Avstämningsmöten, Taktade flöden, mm.

Flexibel produktion – idag finns inga stora serier, allt är unikt och individualiserat. Därför kan inte produktionen vara statisk, den måste vara flexibel. Ofta ser kalkylen bättre ut genom att bara producera få artiklar i stora serier, men det är sällan som två kunder har exakt samma behov. Produkterna måste vara flexibla och därmed även produktionen.

Ett av företagen som Petter Kellgren har lett gick från ren underleverantör till att utveckla, producera och sälja en egen produkt. Hela företagets syn på på produktion behövde förändras. Tydliga processer, enhetligt sätt att arbeta och bra uppföljning tack vare fullt utnyttjande av MPS-systemet skapade effektiva informationsflöden och effektiv produktion och därmed lönsamhet. Uppstyrda processer, men med mycket flexibel produktion (seriestorlek, dimensioner och utförande) var lösningen.

ledarskaps- utveckling

gotoGemba har erfarenhet från att leda små grupper till hela divisioner med 200 anställda. Gruppdynamik, coachning, kravställning och återkoppling.

Hur kan medarbetarna vara trygga i en stor omorganisation, neddragning eller bara förändrade arbetsmetoder/processer?

gotoGembas erfarenhet är att alla vill göra nytta, då mår man bäst. Egentligen är alla positiva till förändring – vem tackar nej till en ny telefon eller förändrat sett att se på TV? Problemet uppstår när medarbetaren inte förstår hur hen ska göra nytta i den nya situationen/organisationen, då infinner sig osäkerheten och förändringen blir ett hot istället för en möjlighet.

Vissa popcorn poppar direkt, majoriteten efter ett tag, men vissa knappt aldrig. Dessa röda popcorn vet oftast inte hur de ska kunna bidra och antingen låter man dem tjura eller så lägger man lite mer tid på att förklara. Ibland kanske man som chef inte riktigt vet vad de gör på dagarna och då behöver man därför gotoGemba.

Supply Chain Management

Möjligheter och problem startar redan hos företagets leverantörer. Genom att hjälpa leverantörerna att förstå sina kunders behov (dvs dina behov) minskar risken för fel och en grund för lönsamma affärer skapas – både för dig och dina leverantörer, det gäller att utnyttja leverantörernas kunskap maximalt.

Supply chain management handlar till stor del bara om information, hur säkrar vi att våra leverantörer har rätt information och hur sprider vi informationen så fort som möjligt? Effektiva informationsflöden är A och O, det är världens bilföretag experter på. Lönsamma relationer som en grund för flexibel planering är minst lika viktigt, det är bilföretagen generellt inte alls lika duktiga på.

@RPourmokhtari Tycker du fortfarande så här idag?

About 2 weeks ago

Kommentarer överflödiga, allt står i krönikan. dn.se/kultur/kristof…

About 4 months ago

Allemansrätten är viktig för mig - snälla skriv under: mittskifte.org/petitions/ror-… via @SkiftetSE

About 6 months ago

följ oss på twitter

kontakt

vi ser fram emot att prata med dig

gotoGemba AB